Hướng dẫn tải APP dành cho người thân

08/01/2015 No comment

Hướng dẫn tải APP dành cho người thân

Cách 1:

Sử dụng ứng dụng quét mã QRcode quét mã Qrcode sau(chung cho cả Android và iPhone)

Cách 2: Cài đặt thông thường

2.1 Dành cho hệ điều hành Android

B1: Truy cập wifi hoặc 3G/4G

B2: Vào  và tìm kiếm theo từ khóa Kidsschool.vn

B3: Chọn ứng dụng có biểu tượng     từ kết quả tìm kiếm.

B4: Nhấn vào  để cài đặt.

 

Lưu ý:

  • Ứng dụng  KidsSchool Teacher là ứng dụng dùng cho giáo viên.

  • Phần mềm yêu cầu phiên bản Android 4.0 trở lên.

2.2. Dành cho hệ điều hành iOS

B1: Truy cập wifi hoặc 3G/4G

B2: Vào và tìm kiếm từ khóa Kidsschool.vn

B3: Chọn ứng dụng có biểu tượng    từ kết quả tìm kiếm.

B4: Nhấn vào  để cài đặt.

Lưu ý:

  •  Ứng dụng  KidsSchool Teacher là ứng dụng dùng cho giáo viên.

  •  Phần mềm yêu cầu phiên bản iOS 9.0 trở lên.

Categories: Hỗ trợ