Hướng dẫn công khai Album ảnh trên app KidsSchool Teacher

14/08/2019 No comment

App KidsSchool Teacher là bản dành cho giáo viên sử dụng để thực hiện các công việc hằng ngày ở trường.

Với chức năng Album Giáo viên có thể tạo các Album ảnh trong lớp của mình và đăng ảnh vào đó.

Phần mềm mặc định khi tạo một Album mới sẽ ở trạng thái “Chỉ mình tôi” khi đó Phụ huynh sẽ chưa nhìn thấy được Album mới tạo.

Sau khi đã đăng ảnh vào Album + kiểm tra lại các bức ảnh. Để phụ huynh xem được thì cần cho “Hiển thị công khai“. Các bước được mô tả như sau(Giả sử với album có tên: Văn phòng của KidsSchool ngày trực):

Album “Văn phòng của KidsSchool ngày trực” chưa hiển thị cho phụ huynh xem 

Vào chi tiết album và chọn biểu tượng 3 chấm dọc góc trên bên phải màn hình

Chọn “Chỉnh quyền riêng tư

Nếu album đang ở trạng thái “Chỉ mình tôi

Hãy gạt sang phải để chuyển thành “Hiển thị công khai“. Khi đó hệ thống sẽ gửi thông báo đến phụ huynh là có Album ảnh mới.