Hướng dẫn bật thông báo App KidsSchool trên ĐTDĐ dòng Sam sung

26/03/2019 No comment

Đối với thiết bị dòng Samsung

Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy vào Cài đặt => Màn hình khóa

Bước 2: Tiếp đến hãy chọn thông báo

Bước 3: Kiểm tra Kiểu dạng xem (nên để dạng chi tiết)

 

Bước 4Nếu như vẫn chưa được bạn vào màn hình Thông báo sau đó chọn ứng dung KidsSchool và bật thông báo

                                    

Categories: Hỗ trợ