Hướng dẫn bật thông báo App KidsSchool trên ĐTDĐ dòng OPPO

26/03/2019 No comment

Đối với thiết bị Oppo

Bước 1: Bạn hãy vào phần cài đặt thanh thông báo trạng thái.

                                                   Cài đặt thanh thông báo và trạng thái

                                                                      Cài đặt thanh thông báo và trạng thái

Bước 2: Hãy kiểm tra xem bạn đã bật cho phép thông báo trên màn hình khóa hay chưa.

                                                   Bật cho phép thông báo trên màn hình

                                                                      Bật cho phép thông báo trên màn hình

Bước 3: Nếu như vẫn chưa được bạn sẽ vào quản lý thông báo sau đó chọn ứng dụng không hiển thị.

                                                   Chọn vào ứng dụng không hiện thông báo

                                                                 Chọn vào ứng dụng không hiện thông báo

Bước 4: Tại đây bạn kiểm tra đã bật hiển thị thông báo màn hình khóa hay chưa.

                                                   Hiển thị thông báo màn hình khóa

                                                                         Hiển thị thông báo màn hình khóa

Categories: Hỗ trợ