Điều Khoản Sử Dụng

19/11/2018 No comment

Vui lòng đọc kỹ Thỏa Thuận Sử Dụng (“Thỏa Thuận”) trước khi bạn tiến hành tải, cài đặt, sử dụng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của ứng dụng “KidsSchool” (“Ứng Dụng”) (bao gồm nhưng không giới hạn phần mềm, các file và các tài liệu liên quan) hoặc sử dụng các dịch vụ do KidsSchool.vn (“KidsSchool”) cung cấp để kết nối đến Ứng Dụng. Bạn chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong Thỏa Thuận này khi thực hiện các thao tác trên đây. Trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào của chúng tôi (phiên bản này và các phiên bản cập nhật), bạn vui lòng không tải, cài đặt, sử dụng Ứng dụng hoặc tháo gỡ Ứng Dụng ra khỏi thiết bị di động của bạn.

1. Cập nhật

Thỏa Thuận này có thể được cập nhật thường xuyên bởi KidsSchool, nội dung cập nhật sẽ được chúng tôi công bố tại website https://kidsschool.vn/dieu-khoan-su-dung . Nội dung cập nhật sẽ thay thế cho các quy định và điều kiện trong thỏa thuận ban đầu. Bạn có thể truy cập vào Ứng Dụng hoặc website trên đây để xem nội dung chi tiết của phiên bản cập nhật.

2. Giới Thiệu Về Ứng Dụng

KidsSchool là ứng dụng kết nối giữa người thân và nhà trường mầm non. Ứng dụng hỗ trợ các nền tảng Android, IOS.

3. Quyền Sở Hữu Ứng Dụng

Ứng Dụng này được phát triển và sở hữu bởi KidsSchool, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Ứng Dụng (bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa đựng trong Ứng Dụng; các sửa đổi, bổ sung, cập nhật của Ứng Dụng) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi KidsSchool và không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của KidsSchool.

4. Tài Khoản

Để sử dụng Ứng Dụng bạn phải liên hệ với trường mầm non mà bé đang theo học và đáp ứng được yêu cầu của chúng tôi, bạn cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của KidsSchool, đồng thời tất cả các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác, đầy đủ với tại thời điểm được yêu cầu. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản bạn đã đăng ký, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn.

Trân trọng cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi!

Categories: Giới thiệu