TÊN MIỀN CỦA BẠN ĐÃ HẾT HẠN SỬ DỤNG. VUI LÒNG LIÊN HỆ NHÀ ĐĂNG KÝ ĐỂ GIA HẠN TÊN MIỀN

Nguyên tắc đăng ký

Việc đăng ký tên miền sẽ được thực hiện rất đơn giản nếu bạn tuân theo các nguyên tắc sau:

Quy trình thực hiện

TT Các bước thực hiện Trách nhiệm Mô tả
1 Lựa chọn tên miền Chủ thể
  • Chủ thể thực hiện kiểm tra sự tồn tại của tên miền dự định đăng ký thông qua WHOIS tại địa chỉ https://tenmien.vn hoặc https://whois.vn hoặc Whois của các NĐK.
  • Lựa chọn tên miền “.vn” theo nguyên tắc đăng ký được quy định tại Điều 6 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT, sửa đổi, bổ sung tại điểm a, b khoản 6 Điều 1 Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT.
2 Chọn Nhà đăng ký Chủ thể Chủ thể lựa chọn và liên hệ với NĐK tên miền phù hợp với nhu cầu của mình để được tư vấn thực hiện đăng ký tên miền Thông tin về các NĐK tên miền “.vn” được công bố tại đây.
Lưu ý: Chủ thể có địa chỉ tại Việt Nam chỉ được nộp hồ sơ đăng ký tên miền tại NĐK tên miền “.vn” trong nước. Chủ thể có địa chỉ tại nước ngoài được đăng ký nộp hồ sơ đăng ký tên miền tại NĐK tên miền “.vn” trong nước và NĐK tên miền “.vn” nước ngoài.
3 Hoàn thiện thủ tục đăng ký Chủ thể,
NĐK
Chủ thể hoàn thiện hồ sơ đăng ký tên miền theo hướng dẫn của NĐK, bao gồm:
  • Bản khai đăng ký tên miền theo mẫu quy định của NĐK đã lựa chọn, nhưng phải đáp ứng đầy đủ các thông tin được quy định tại Phụ lục 3 Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT.
  • Giấy tờ tùy thân: Giấy CMND (hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài) của chủ thể là cá nhân; Giấy tờ tùy thân là bản gốc để NĐK đối chiếu với thông tin trong bản khai và bản có công chứng nếu gửi qua đường bưu chính tới địa chỉ của NĐK.
4 Thực hiện việc đăng ký tên miền NĐK NĐK thực hiện việc đăng ký tên miền và tên miền sẽ được khai báo kích hoạt trên hệ thống máy chủ DNS quốc gia sau khi tên miền được đăng ký thành công trên hệ thống.
5 Đưa tên miền vào sử dụng Chủ thể,
NĐK
Để đưa tên miền vào hoạt động, chủ thể liên hệ với NĐK để được hướng dẫn về các dịch vụ giá trị gia tăng trên tên miền (như khai báo tên miền – DNS hosting, cài đặt thông số Website, …).